Hürriyet gazetesi 29 kupon biriktiren okurlarına Namık Kemal’in 2 ciltten oluşan Osmanlı Tarihi kitap seti hediye edecektir. Toplam 1056 sayfadan oluşan eser vatan ve hürriyet şaairi Namık Kemal’in kaleminden Hürriyet okurları ile buluşuyor.


Kampanya Kupon Sayısı : 29Kuponlu Kampanya Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/01/2018Kuponlu Kampanya Başvuru Bitiş Tarihi : 29/01/20182 Cilt Dev Eser Osmanlı Tarihi Seti, Her Evde Olması Gereken Bir Kaynak Kitap.Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal’in kaleminden cihana hükmeden Osmanlı İmparatorluğu Tarihi!Türk Tarihine, özellikle Osmanlı Tarihi’ne ilgi duyan vatanve hürriyet şairi Namık Kemal’den devrinin anlayışının önüne geçen bir yapıt!

Osmanlı Tarihini ilk kez belli başlı Türk ve Avrupalıtarihçilerin çalışmaları ve kronikleriyle mukayese ederek mümkün olduğuncagerçeği keşfetmeye çalıştı.

Osmanlıca’dan tercüme edilen bu kitabı Namık Kemalsürgündeyken yazdı.

Osmanlı Tarihi’ni yazarken Roma dönemi, Osmanlılardan önceİslam Dünyası, Kayı boyunun Anadolu’ya gelişi gibi Osmanlıların ortaya çıkışınıetkileyen tarihi süreçleri de inceledi.

Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasına kadar olan sürecitamamlamış kalanına ömrü yetmemiştir.

Tam 2 cilt

1056 sayfa

“Tarih, geçmişten geleceğe haber verir. Tarih, zahirde birhiyayeden ibaret… Fakat hakikatte ilimlerin en önde gelenidir ve hükümetlerinen büyük yardımcılarındandır.” Namık Kemal