Patent’in Önemi!

En basit tanımıyla patent, bilimsel veya teknik yeni bir buluşun, buluş sahibinin ilgili mercilere başvurusu ile söz konusu ürünün üretimi, kullanımı, satışı ve ithalatı vb. konularda üçüncü kişileri engellemesini sağlayan resmi bir belgedir. Markalar ve kurumlar için son derece önemli bir unsur olan patent, buluşun sahibi kişiye tanınan bir çeşit tekel olma hakkıdır. Bu hakkı gösteren belge üçüncü kişiler tarafından patente konu olan ürünün kullanımı engellenir.

Buluşunuz için patent alarak yurt içinde ve yurt dışında ürünün tüm sınai haklarına sahip olmanız mümkündür. Ancak patent belgesi almak için başvuru sürecinin iyi takip edilmesi, araştırma işlemlerinin yapılması ve küresel çapta benzerlerinin bulunarak rakiplerden önce hareket edilmesi son derece önemlidir.

Patent Hakkının İhlaline Karşı Kendiniz Koruyun

Patent hakkının ihlal edilmesi durumunda patent sahibi kişinin temsilcileri tarafından veya kendisi yargı yoluna gönül rahatlığıyla başvuru yapabilir. İlgili hukuk veya ceza davalarını açarak ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan unsurlara göre patent sahibi kişiler ve kurumlar haklarını korurlar.


Kurumsal danışmanlık ve tescil hizmetlerimizden yararlanarak; Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi veya Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemeleri üzerinden haklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Patent doğrudan söz konusu ürünün tüm haklarına sahip olduğunuz gösteren bir belge olması nedeniyle yasalarda bu kişileri koruma altına almaktadır.

Patent Almak İçin Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Patent başvuru içinde pek çok farklı unsuru barından, karmaşık ve detaylı bir süreçtir. Kurumsal destek almadan bu tip başvuruların yapılması son derece zordur. Aynı zamanda rakiplerin kurumsal destek alarak sizden çok daha kısa sürede buluş için patent alması mümkün hale gelir.

Patent başvurusu:

  • Başvuru ve araştırma talebi,
  • Şekli inceleme,
  • Araştırma talebi (12 ay),
  • Araştırma raporu bildirimi,
  • İnceleme talebi,
  • İnceleme raporu,
  • Patent belge kararı yayını,
  • İtiraz – patent belgesi.

Tüm bu adımlar aynı zamanda eksiklik olması, reddedilmesi veya itiraz durumlarına göre oldukça uzun bir süreci kapsayabilir. https://www.grupofis.com/ web adresini kullanarak patent sürecine dair kurumsal destek alabilirsiniz.