AB Mavi Kart Yönetmeliği’nde düzeltim amacı taşıyan yeni kurallar, Avrupa Parlamentosu’nda meydana getirilen oylamada kabul edildi. Böylece, mühim sektörlerdeki işçi açığını kapatmak için AB vatandaşı olmayan yüksek nitelikli kişilerin AB ülkelerince göçmen olarak kabul edilmelerinde bazı kolaylıklar sağlandı.

Buna nazaran, mavi karta başvuranların minimum 6 aylık bir iş için sözleşme yada bağlayıcılığı olan bir iş teklifi sunması gerekecek. Daha ilkin bu süre 12 ay olarak uygulanıyordu. Çalışana ödenecek maaş tutarının alt sınırı da düşürüldü.

sığınmacılar benzer halde internasyonal korumadan faydalanan kişiler de artık sığınma yada koruma statüsü kazandıkları ülke haricinde tüm AB vatanlarında mavi karta başvurabilecek.


Enformasyon ve yazışma teknolojileri sektörü benzer halde belli alanlarda mesleki niteliklerin onaylanması da ilgili iş tecrübesinin kanıtlanmasıyla mümkün olacak.

Mavi kart sahipleri, kartı aldıkları ülkede 12 ay geçirdikten sonrasında başka bir AB ülkesine yerleşebilecek. Mavi kartı olanların aile birleşimleri ve aile bireylerinin iş piyasasına erişimi hızlandırılacak.

AB Mavi Kart Yönetmeliği 2009’dan beri yürürlükte. yalnız AB yönetimi, sistemin eleştiri sektörlerde AB’nin gereksinim duyduğu yüksek nitelikli göçmenleri çekmede yeteri kadar başarıya ulaşmış olamadığı sebebi öne sürülerek mavi kart uygulamasını reformdan geçirmeye karar vermişti.

Mavi kart, 2019’da bir oldukça Almanya tarafınca 36 bin 809 göçmene verildi.