İnsan kafasına benzeyen kayanın yanı sıra bölgede sincap, kaplumbağa ve aslan görüntüsünü oluşturan kayalarda bulunurken, yörede yaşayanlar bu kayaların Nuh tufanında gemiye ulaşamayan canlılara ilişik kalıntılar olduğuna inanıyor.


Alanın turizme kazandırılması için emekler yaptıklarını özetleyen Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, “Ovaya bakan adam adını verdiğimiz bu anıt kayanın yakınında yer edinen kaplumbağa kaya, aslan kaya ve sincap kaya, yörede bazı hikayelerle şaşırtıcı ve hayret verici özelliklere haiz olduğu anlatılan yapılardır. Bölgede yaşayan insanların bunların Nuh tufanında gemiye binemeyip, taşlaşan canlıların kalıntıları bulunduğunu düşünmektedir. Buradaki yol güzergâhlarını belirlemeye, yol güzergahları süresince insanların görebileceği anıt kayaları tespit etmeye çalışıyoruz. Hem efsaneleriyle, hem oluşum özellikleriyle birlikte bölge ve ülke turizmi için mühim bir kıymet olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.